De kadergroep die zich bezig houdt met het welzijn van jeugd in onze gemeente heeft in december gesproken met jongerenwerker Paul Koopman. Ook werd gesproken over de stand van zaken in de inkoop van jeugdhulp en over de gevolgen van de toeslagenaffaire voor inwoners van onze gemeente. Meer lezen ? kadergroep 1 december 2021