De kadergroep die zich richt op “gezond en weerbaar opgroeien” sprak met de ambtenaren van de gemeente over de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en jongvolwassenen. Er werd nagedacht over de rol die gemeente kan hebben in het vergoten van passende  verwijzingen en het voorkomen van wachtlijsten. Daarnaast kwam ook het beschermd wonen met (jonge) inwoners met een psychische kwetsbaarheid aan bod. Wilt u verder lezen ?

Kadergroep 1 vergadering juni 2022