In februari gingen we in gesprek met twee wethouders die zich bezig houden met het sociale domein. We bespraken onder meer de tekorten in de jeugdhulp, het ondersteunen van vrijwilligers, wonen voor ouderen en (beschut) werk. Lees verder PR2022-11 Verslag februari