De kadergroep “Vitaal oud worden” heeft op 25 november 2021 overlegd met de betrokken ambtenaren. Onder meer de wijzigingen in (de bekostiging van) het sociaal-recreatief vervoer zijn besproken. Meer weten en de andere onderwerpen bekijken : 2021-25 nov verslag kadergroep 2[1143]