Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Welkom

De participatieraad is een onafhankelijke adviesraad van inwoners uit de gemeente Bronckhorst. Enkele leden zijn ervaringsdeskundig of mantelzorger en brengen hun eigen ervaringen of signalen uit hun omgeving in. Anderen hebben vanuit hun werk kennis en ervaring die ze inzetten.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over regelingen in het sociaal domein. Het gaat bijvoorbeeld om :

  • wonen en zorg : ondersteuning en begeleiding zodat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen
  • werk en inkomen : ondersteuning bij het vinden van passend werk en inkomen
  • jeugdhulp : ouders, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben bij opvoeden en opgroeien
  • welzijn : mogelijkheden voor alle inwoners om mee te doen aan activiteiten in welke vorm dan ook

De participatieraad is er niet om individuele vragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u bij het sociaal team van de  gemeente terecht. Wij richten ons op het welbevinden van groepen inwoners.

De participatieraad wordt door de gemeente regelmatig gevraagd mee te denken over nieuw beleid.  Soms worden adviezen gegeven zonder dat de gemeente hier om gevraagd heeft. Regelmatig worden adviezen overgenomen in het beleid en zijn ze terug te zien in de uitvoering. Onderwerpen waarover wij meedenken zijn bijvoorbeeld :

  • Het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers
  • De toegang tot jeugdhulp en WMO-hulp
  • Aangepast werk voor inwoners met een beperking

De participatieraad vergadert iedere eerste maandag van de maand. Daarnaast worden er onderwerpen en thema’s besproken in werkgroepen of wisselende subgroepen.

Onze overlegmomenten zijn niet openbaar. U kunt ons wel informeren door een email te sturen naar participatieraadbronckhorst@outlook.com of door gebruik te maken van het contactformulier  Informeer ons