Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Activiteiten

Overzicht verslagen

De participatieraad komt maandelijks bijeen. Hieronder staan de verslagen over datgene waar we met elkaar over spreken.

Januari 2021:  PR2021-07 Verslag 4 januari 2021

Februari 2021: PR2021-15 Verslag februari 2021

Maart 2021: PR2021-24 Verslag maart 2021

April 2021: PR2021-34 Verslag april 2021