Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

 

Wat doen wij?

Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van inwoners voor de gemeente Bronckhorst. Wij adviseren de gemeente bijvoorbeeld over nieuwe verordeningen of beleidsregels in het sociaal domein. Waar mogelijk proberen we al zo vroeg mogelijk mee te denken. Wij richten ons op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van alle inwoners van Bronckhorst.

Wat doen wij als Participatieraad juist niet?

De Participatieraad is er niet om individuele gevallen op te lossen. Voor vragen over wat, wanneer en hoe er middelen verstrekt worden, kunt u bij de gemeente terecht. U kunt hiervoor een afspraak maken met de gemeente via tel. (0575) 75 02 50. Ook kunt u binnenlopen bij het sociale team bij u in de buurt.

Wie zijn wij?

De Participatieraad bestaat uit ervaringsdeskundigen ten aanzien van regels uit het sociaal domein, denk aan mantelzorgers. Andere leden brengen vanuit hun (vroegere) werkkring specifieke kennis en ervaring in, denk aan de zorg of de jeugdhulpverlening. Wij komen gemiddeld tien keer per jaar bij elkaar om de gemeente te adviseren. Diverse onderwerpen komen aan de orde die ook u als inwoner raken zoals aanpassing van een woning of hoe om te gaan met persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wmo. De vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u ons informeren via deze website of per mail.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@participatieraadbronckhorst.nl. Om ons te informeren kunt u gebruik maken het contactformulier op de website (‘Denk mee’).

Leden Participatieraad

Carla Snelder

In mijn werk als vrijwillig coördinator bij een mantelzorg-organisatie, heb ik veel contact met ouderen, gezinnen en mantelzorgers.  Ik probeer hen te koppelen aan vrijwilligers die ondersteuning bieden bij eenzaamheid en mantelzorg. In dit werk gebruik ik mijn ervaring als coördinator bij woningcorporaties waarbij ik veel samenwerkte met allerlei partijen die actief zijn op het gebied van wonen en zorg. Nu ik door een chronische ziekte zelf in aanraking kom met zorg, zet ik mij graag in voor de participatieraad. Om er samen voor te zorgen dat iedereen in de gemeente Bronckhorst daar waar nodig, ondersteuning, begeleiding en zorg kan krijgen .

Anneke Voorend

In 2019 ben ik lid geworden van de raad na een lang werkzaam leven in en rond het onderwijs. Ik heb veel met en voor kinderen en jongeren gewerkt, zowel als docent op scholen als beleidsmaker bij gemeenten. Opgroeien gaat niet altijd vanzelf goed. Ouders hebben een verantwoordelijkheid voor de opvoeding, maar ook de gemeente, scholen en instellingen hebben een belangrijke taak. Ik wil graag bijdragen aan de verbinding daartussen zodat ook kwetsbare kinderen een kans op een goede toekomst krijgen.

Annie Niesink

Ik woon in de gemeente Zelhem en ik werk als professional in het sociaal domein bij mensen met een verstandelijke beperking, autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Door mijn deskundigheid en ervaring in de praktijk verwacht ik als lid van de participatieraad een toegevoegde waarde te leveren voor deze doelgroepen in de gemeente Bronckhorst.

Wendy Versteeg

Ik ben Wendy Versteeg,  Ik ben moeder en mantelzorger van een meervoudig gehandicapte zoon met autisme. Door de jaren heen ben ik inmiddels een ervaringsdeskundige en goed thuis in zorgwetten en regelgevingen. Als familie mediator begeleid ik ouders voor/tijdens/na een scheiding. Ik werk daarnaast parttime in de Jeugdzorg als ouderschapsbemiddelaar in het team complexe scheidingen. Ik hoop met mijn kennis en ervaring een positieve bijdrage te kunnen leveren in de ontwikkeling van het beleid van de Gemeente Bronkhorst.

Rinus Langwerden

Met mijn ervaring in beschut werk bij Wedeo/Laborijn hoop ik een bijdrage te leveren aan de taken van de Participatieraad Bronckhorst.

Miranda Luimes

Ik woon in Zelhem. Ik werk in de jeugdhulpverlening, de laatste jaren voor een andere gemeente in de Achterhoek. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit op de behoeften van de gezinnen in de gemeente Bronckhorst. Daarbij vind ik het belangrijk dat de vraag van de jeugdige, ouders of diens sociaal netwerk centraal staat en dat passende hulp en ondersteuning beschikbaar zijn en tijdig geboden worden.

Lidia Verstege

Ik woon in Hengelo (Gld.) en ik ben als ouder van een verstandelijk gehandicapt kind ervaringsdeskundige. Ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren om het beleid toegankelijker en inzichtelijk te maken voor de doelgroepen. Verder hoop ik onze doelgroepen een gezicht te kunnen geven binnen de ambtelijke wereld.

Hannah Salome

Ik ben eigenaar van een bedrijf dat psychotherapie, mediation, opleiding en trainingen/coaching verzorgt voor volwassen en jongeren. De Participatieraad spreekt mij aan, omdat ik op die manier mee kan denken over complexe zaken die veel mensen aangaan.

Han van Oosterbos (voorzitter)

Als voorzitter wil ik graag met de leden bijdragen aan een beleid waarbij Bronckhorster inwoners die - om wat voor reden dan ook - zorg en ondersteuning nodig hebben, hierop kunnen rekenen in aanvulling op wat zij zelf eventueel nog kunnen. De persoon staat hierbij telkens centraal, niet het systeem.

Joke Regouw (secretaris)

Ik heb onder andere gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ik woon in Vorden. In de Participatieraad wil ik kritisch kijken naar het (voorgenomen ) beleid van de gemeente. Dit met het oog op de belangen van de mensen die het zonder steun in de rug niet redden. Het geeft me voldoening mijn kennis en ervaring die ik in het westen heb opgedaan hier te kunnen inzetten.