Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Foto: Feikje Breimer

Blijf praten met mensen uit de praktijk

door Feikje Breimer

Advies participatieraad Bronckhorst

“Zelfs de raadsleden vroegen zich af wat er onder het sociaal domein valt. Dat is heel eenvoudig; alle hulp die mensen in de gemeente nodig hebben. Van huishoudelijke hulp tot vervoer en schuldhulp tot dagbesteding. Zodra de gemeente hiervoor plannen maakt kan de participatieraad gevraagd en ongevraagd burgemeester en wethouders adviseren.”

Vorden- Joke Regouw moet er haar tablet voor raadplegen. Hoe heet de meest recente notitie over het sociaal domein? Ze leest voor: “Startnotitie lokaal beleidskader sociaal domein.” Zulke woorden gebruikt niemand dagelijks, maar de besluiten die hieruit voort komen raken veel mensen.

Hulp

“Wanneer je niet meer in staat bent je huis schoon te maken wil je graag hulp. Wanneer iemand dementeert is zinvolle dagbesteding belangrijk. Hulp in natura zoals een traplift of een scootmobiel. Het zijn allemaal zaken waarover de gemeente beslist.”
Joke is bijna acht jaar secretaris van de participatieraad van de gemeente Bronkhorst. Na haar pensionering verhuisde ze naar de Achterhoek. “Ik heb zevenendertig jaar in Rijswijk gewoond, ik was advocaat, raadslid en ben vier jaar wethouder geweest voor D66. Alle ontwikkelingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heb ik in de praktijk meegemaakt. In 2011 was de vacature van secretaris voor de participatieraad van de gemeente Bronckhorst vrij en heb ik mij aangemeld.”
Na de overdracht van taken rond de Wmo is inmiddels ook de zorg voor jeugd overgedragen naar de gemeentes. Joke: “Bij de overdracht van het Rijk naar gemeenten is steeds bedacht dat het wel goedkoper kon en dat is ook in de overgedragen budgetten verwerkt. Als participatieraad kijken we in eerste instantie niet naar hoeveel geld de gemeente te besteden heeft, je kijkt naar wat mensen nodig hebben. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over uitgaven, soms kan de gemeenteraad ervoor kiezen budget uit de reserves te halen om bepaalde zorg toch te verlenen.

In de participatieraad zitten twaalf inwoners uit de gemeente Bronckhorst. Een mix van mensen uit de praktijk en mensen met persoonlijke ervaring. De één komt uit de ouderenzorg, de ander begeleidt al jaren verstandelijk beperkte mensen. Je vult elkaar aan. We komen eens per maand met alle leden bij elkaar en verder werken we in werkgroepen. Dat kan voor ouderenzorg zijn, voor vervoer of de opvang van vluchtelingen. We hebben ongevraagd geadviseerd over de startnotitie sociaal domein. Wat wij belangrijk vinden is dat er apart budget voor preventie is, juist door er op tijd bij te zijn kun je voorkomen in plaats van duur genezen. Vroeg inzetten op opvoedingsondersteuning of tijdig ingrijpen voordat mensen schulden opbouwen. Daarnaast is de inbreng van burgers die meepraten belangrijk, maar neem ze dan wel serieus. Geef aan wat het budget zal zijn.”

participatieraadbronckhorst.nl

 

 

Hier vindt u onder andere de verslagen van vergaderingen, de verordening als ook de adviezen van de Participatieraad aan het (dagelijks) bestuur van de gemeente. Verder vindt u hier persberichten en andere documenten. Soms zijn persberichten ook gepubliceerd via lokale media zoals weekblad Contact.

Verslagen vergaderingen Participatieraad:

PR 2018 – 21 Verslag 20180108

PR 2018 – 2 Verslag 20171204

PR 2017 – 137 Verslag 20171106

PR 2017 – 114 Verslag 20171002

PR 2017 – 101 Verslag 20170904

PR 2017 – 25 Verslag 060217

PR 2017 – 13 Verslag 050117

PR 2017 – 02 Verslag 05122016 (1)

pr-2016-82-verslag-07112016

pr-2016-74-verslag-03102016

pr-2016-61-verslag-5-september-2016

pr-2016-54-verslag-1-aug-2016

pr-2016-46-verslag-overleg-04-juli-2016

PR2016 – 35 Verslag 6 juni Participatieraad

pr-2016-verslag-2-mei-participatieraad

pr-2016-23-verslag-4-april-participatieraad-1

PR 2016 – 20 Verslag 7 mrt Participatieraad

PR 2016 – 13 Verslag 1 feb Participatieraad

PR 2016 – 08 Verslag 4 jan Participatieraad

PR 2016 – 02 Verslag 7 dec. Participatieraad

Adviezen van de Participatieraad en reacties:

2017 januari aanpak laaggeletterdheid

pr-2016-92-reactie-op-advies-blijverslening

2016-nov-advies-blijversregeling

2016-nov-advies-zoov-tarief-en-opheffen-zones

PR 2017 – 11 Reactie op advies cliëntervaringsonderzoek sociaal domein

2016-september-ongevraagd-advies-client-ervaringsonderzoek

pr-2016-57-reactie-gemeente-op-advies-beschermd-wonen

PR 2017 – 10 advies beschermd wonen 2017

pr2016-38-advies-bw-verzuimen-adviesaanvraag

pr2016-39-advies-bw-wijzigingen-verordening-cie-bezwaarschriften

pr2016-40-advies-bw-uitvoering-hh

PR 2016 – 23 – 1 maart advies inkoop 2017

PR 2016 – 30 27 april pre-advies beleidsregel taaleis

PR 2016 – 23 – 2 reactie college ongevraagd advies inkoop 2017

PR 2016 – 05 Reactie op advies beleidsregel participatiesubsidie

Verordening van de Participatieraad 2015:

20150121 Verordening participatieraad 2015

Persberichten en overige publicaties:

2018 maart persbericht toekomstvisie

2017 jan terugblik p raad

2016 jan. Terugblik op 2015 Participatieraad

2014 december Contact Adviezen Participatieraad in 2014 met het oog op 2015

 

Zie ook website van de gemeente Bronckhorst: www.bronckhorst.nl.