Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Is de Participatieraad een onderdeel van de gemeente Bronckhorst?

Nee, wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan. Wij werken niet bij de gemeente. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente vanuit de kant van de inwoners.

Kan ik lid worden van de Participatieraad?

De Participatieraad bestaat uit maximaal 13 vrijwilligers die worden benoemd door het college voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk. De Participatieraad draagt kandidaten voor. Leden van de Participatieraad hebben gezamenlijk kennis van en ervaring met de werkterreinen van het sociaal domein. Eventuele vacatures zullen worden vermeld op de website.

Met welke vragen kan ik als inwoner of client bij de Participatieraad terecht?

De Participatieraad geeft de gemeente advies. Wij horen graag uw ervaringen (positieve punten en aandachtspunten) over het sociale beleid van de gemeente, zodat wij goede adviezen kunnen geven en vragen kunnen stellen aan de gemeente. Wij behandelen geen individuele zaken en bezwaarschriften. Neem daarvoor contact op met de gemeente.

Informeer ons via info@participatieraad.nl of via het contactformulier op deze website (‘Denk mee’).

Hoe houdt de Participatieraad contact met inwoners van de gemeente Bronckhorst?

Leden van de Participatieraad bezoeken regelmatig bijeenkomsten om te zien wat er speelt. We worden graag door u als inwoners geïnformeerd over uw ervaringen met de uitvoering van de sociale regelingen binnen de gemeente. Dit kan zowel positief zijn als iets dat beter kan. Uw bericht wordt dan anoniem besproken tijdens onze vergadering en mogelijk meegewogen bij het maken van adviezen. Als u reactie wenst mail ons en als u ons alleen wilt informeren gebruik dan het contactformulier (‘Denk mee’).

Waar kan ik terecht met mijn vraag over zorg of ondersteuning?

Voor de meeste vragen kunt u terecht bij het sociaal team bij u in de buurt van de gemeente. Voor andere vragen over zorg kunt u mogelijk terecht bij uw huisarts.