Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Informeer ons

Voor ons is het belangrijk om te weten wat er speelt bij u als inwoners als het gaat om sociale regelingen waarbij de gemeente betrokken is. Voorbeelden zijn beschut werk, jeugdhulpverlening of het persoonsgebonden budget (PGB) voor huishoudelijke hulp

De Participatieraad behartigt géén individuele belangen, maar zal alle signalen en suggesties in haar vergaderingen bespreken en deze zo nodig meenemen in het advies naar de gemeente. Tenzij u anders aangeeft wordt uw informatie anoniem behandeld. Uw naam wordt dus niet genoemd, behalve als u duidelijk laat weten dat u dat niet erg vindt.

Heeft u een vraag aan ons waarop u ook reactie wenst, gebruik dan ons e-maildres: info@participatieraadbronckhorst.nl

 

Alvast bedankt voor het meedenken!

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht