Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Welkom

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad van inwoners van de gemeente Bronckhorst. Bronckhorst ligt in het hart van de Achterhoek. De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over regelingen in het sociaal domein.

Dit gaat om belangrijke delen van onze leefruimte zoals wonen en zorg, werk en inkomen, opvoeding en zorg voor jeugd en jongeren, opleiding en welzijn. Het gaat hierbij om inwoners die ondersteuning en begeleiding nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Ook kan het gaan om ouders en kinderen die ondersteuning en hulp nodig hebben bij de opvoeding. Verder kan het gaan om ondersteuning bij het vinden van passend werk en van zelfstandig inkomen.

We merken dat de Participatieraad serieus wordt genomen door de gemeente. Onze adviezen worden vaak overgenomen. Wij worden vaak gevraagd mee te denken bij voorgenomen beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming.

Wij doen dit werk namens de inwoners van de gemeente Bronckhorst. Daarom is het belangrijk dat u als inwoners ons informeert over de uitvoering van de bijvoorbeeld de bijstand of de voorzieningen uit de Wmo (bv. huishoudelijke hulp). Informeer ons