Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Onderwerpen en publicaties

Dementie in de ouderenzorg

Eén van onze leden heeft een presentatie verzorgd over het beleid en de uitvoering van zorg op het gebied van dementie. Het aantal ouderen binnen de gemeente stijgt en daarmee komt dementie steeds vaker voor. Hoe hier in onze gemeente mee omgegaan wordt leest u hier : Kennis op peil jan 2021 dementie

Lees het hele artikel

Advies cliëntevredenheidsonderzoek WMO en jeugd

De gemeente Bronckhorst laat ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. De gemeente mag tevreden zijn met de resultaten van dit onderzoek. De Participatieraad heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop inwoners die tot nu toe weinig in beeld…

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons