Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Adviezen & publicaties

Advies nota lokaal gezondheidsbeleid

De Participatieraad bracht eind 2022 gevraagd advies uit over nieuw lokaal gezondheidsbeleid. Hierin leest u onder meer dat de participatieraad wijst op het belang van het werven en behouden van vrijwilligers in het welzijnswerk. Wilt u weten welke adviezen er gegeven zijn. lees dan hier verder :advies nota lokaal gezondheidsbeleid

Lees het hele artikel

Themabijeenkomst “Vrijwilligers”

In oktober ging de Participatieraad samen met enthousiaste deskundigen van de Leefbaarheidsalliantie en Stichting Present in gesprek over het thema vrijwilligerswerk. Het is voor de inwoners van onze gemeente belangrijk dat er voldoende vrijwilligers blijven het welzijnsniveau op peil te houden. Ook is het van belang dat vrijwilligers op een goede manier aan het werk…

Lees het hele artikel

Advies verordening sociaal domein

De Participatieraad adviseerde de gemeente over de nieuwe verordening voor het gehele sociaal domein. Hierin staan de wettelijke taken die de gemeente heeft op het sociale vlak. Er zijn voorstellen gedaan om het nog beter leesbaar te maken en de inhoud beter te laten aansluiten. Lees meer: 20220920 advies college verordening sociaal domein.docx (4)

Lees het hele artikel

Advies communicatie over WMO

De participatieraad adviseerde de gemeente regelmatig bijeenkomsten te organiseren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er blijkt veel behoefte bij inwoners om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer: Advies communicatie WMO

Lees het hele artikel

Advies dorpshuizen

De participatieraad adviseerde met dit schrijven de gemeente zorg te dragen voor voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de kernen. Het voorstel is coulanter om te gaan met  ondersteuning in de kleine kernen en actief de verschillende  bestaande initiatieven te verbinden. Meer lezen ? 20220124 ongevr. advies college dorps- en buurthuizen.docx – Google Documenten

Lees het hele artikel

Dementie in de ouderenzorg

Eén van onze leden heeft een presentatie verzorgd over het beleid en de uitvoering van zorg op het gebied van dementie. Het aantal ouderen binnen de gemeente stijgt en daarmee komt dementie steeds vaker voor. Hoe hier in onze gemeente mee omgegaan wordt leest u hier : Kennis op peil jan 2021 dementie

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons