Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Onderwerpen en publicaties

Verordening Participatieraad

De Participatieraad heeft tot doel het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van beleid inzake het sociaal domein, in het bijzonder de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet betreffende. De Participatieraad richt zich daarbij met name op maatregelen ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners in de Bronckhorster samenleving,…

Lees het hele artikel

GGZ en verstandelijke beperking

GGZ en verstandelijke beperking.Belangrijk om kennis hierover te delen. Recent toonaangevend wetenschappelijk onderzoek door psychiater J. van Nieuwenhuis (VGGNet) laat zien dat er veel meer patiënten met een licht verstandelijke beperking in de psychiatrie zijn dan gedacht.

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons