Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Adviezen & publicaties

Advies communicatie over WMO

De participatieraad adviseerde de gemeente regelmatig bijeenkomsten te organiseren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er blijkt veel behoefte bij inwoners om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer: Advies communicatie WMO

Lees het hele artikel

Advies dorpshuizen

De participatieraad adviseerde met dit schrijven de gemeente zorg te dragen voor voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de kernen. Het voorstel is coulanter om te gaan met  ondersteuning in de kleine kernen en actief de verschillende  bestaande initiatieven te verbinden. Meer lezen ? 20220124 ongevr. advies college dorps- en buurthuizen.docx – Google Documenten

Lees het hele artikel

Dementie in de ouderenzorg

Eén van onze leden heeft een presentatie verzorgd over het beleid en de uitvoering van zorg op het gebied van dementie. Het aantal ouderen binnen de gemeente stijgt en daarmee komt dementie steeds vaker voor. Hoe hier in onze gemeente mee omgegaan wordt leest u hier : Kennis op peil jan 2021 dementie

Lees het hele artikel

Advies cliëntevredenheidsonderzoek WMO en jeugd

De gemeente Bronckhorst laat ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. De gemeente mag tevreden zijn met de resultaten van dit onderzoek. De Participatieraad heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop inwoners die tot nu toe weinig in beeld…

Lees het hele artikel

Verordening Participatieraad

De Participatieraad heeft tot doel het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van beleid inzake het sociaal domein, in het bijzonder de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet betreffende. De Participatieraad richt zich daarbij met name op maatregelen ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners in de Bronckhorster samenleving,…

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons