Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Adviezen

Advies nota lokaal gezondheidsbeleid

De Participatieraad bracht eind 2022 gevraagd advies uit over nieuw lokaal gezondheidsbeleid. Hierin leest u onder meer dat de participatieraad wijst op het belang van het werven en behouden van vrijwilligers in het welzijnswerk. Wilt u weten welke adviezen er gegeven zijn. lees dan hier verder :advies nota lokaal gezondheidsbeleid

Lees het hele artikel

Advies verordening sociaal domein

De Participatieraad adviseerde de gemeente over de nieuwe verordening voor het gehele sociaal domein. Hierin staan de wettelijke taken die de gemeente heeft op het sociale vlak. Er zijn voorstellen gedaan om het nog beter leesbaar te maken en de inhoud beter te laten aansluiten. Lees meer: 20220920 advies college verordening sociaal domein.docx (4)

Lees het hele artikel

Advies communicatie over WMO

De participatieraad adviseerde de gemeente regelmatig bijeenkomsten te organiseren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er blijkt veel behoefte bij inwoners om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer: Advies communicatie WMO

Lees het hele artikel

Advies dorpshuizen

De participatieraad adviseerde met dit schrijven de gemeente zorg te dragen voor voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de kernen. Het voorstel is coulanter om te gaan met  ondersteuning in de kleine kernen en actief de verschillende  bestaande initiatieven te verbinden. Meer lezen ? 20220124 ongevr. advies college dorps- en buurthuizen.docx – Google Documenten

Lees het hele artikel

Advies huishoudelijke Hulp toelage

In oktober 2021 gaf de Participatieraad advies aan de gemeente over een voorgenomen wijziging in de Huishoudelijke Hulp Toelage.  Hierin  wordt het belang van inwoners die belast zijn met mantelzorg onder de aandacht gebracht.  Lees meer 2021 oktober ambtelijk advies HHT bonnen

Lees het hele artikel

Advies cliëntevredenheidsonderzoek WMO en jeugd

De gemeente Bronckhorst laat ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. De gemeente mag tevreden zijn met de resultaten van dit onderzoek. De Participatieraad heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop inwoners die tot nu toe weinig in beeld…

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons