Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Adviezen

Overzicht van alle adviezen van de Participatieraad

Op deze pagina vindt u alle door de Participatieraad uitgebrachte adviezen over de periode 2022 tot en met 2023. Om alle berichten te lezen, gebruik de link “Lees het hele artikel” 2023-01 Clienttevredenheidsonderzoek WMO & Jeugd 2022-12 Advies lokaal gezondheidsbeleid 2022-09 Verordening sociaal domein 2022-08 Ongevraagd advies dorps- en buurthuizen 2022-08 Ambtelijk advies WMO zorg…

Lees het hele artikel

Advies nota lokaal gezondheidsbeleid

De Participatieraad bracht eind 2022 gevraagd advies uit over nieuw lokaal gezondheidsbeleid. Hierin leest u onder meer dat de participatieraad wijst op het belang van het werven en behouden van vrijwilligers in het welzijnswerk. Wilt u weten welke adviezen er gegeven zijn. lees dan hier verder :advies nota lokaal gezondheidsbeleid

Lees het hele artikel

Advies verordening sociaal domein

De Participatieraad adviseerde de gemeente over de nieuwe verordening voor het gehele sociaal domein. Hierin staan de wettelijke taken die de gemeente heeft op het sociale vlak. Er zijn voorstellen gedaan om het nog beter leesbaar te maken en de inhoud beter te laten aansluiten. Lees meer: 20220920 advies college verordening sociaal domein.docx (4)

Lees het hele artikel

Advies communicatie over WMO

De participatieraad adviseerde de gemeente regelmatig bijeenkomsten te organiseren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er blijkt veel behoefte bij inwoners om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer: Advies communicatie WMO

Lees het hele artikel

Advies dorpshuizen

De participatieraad adviseerde met dit schrijven de gemeente zorg te dragen voor voldoende mogelijkheden voor ontmoeting in de kernen. Het voorstel is coulanter om te gaan met  ondersteuning in de kleine kernen en actief de verschillende  bestaande initiatieven te verbinden. Meer lezen ? 20220124 ongevr. advies college dorps- en buurthuizen.docx – Google Documenten

Lees het hele artikel

Advies cliëntevredenheidsonderzoek WMO en jeugd

De gemeente Bronckhorst laat ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. De gemeente mag tevreden zijn met de resultaten van dit onderzoek. De Participatieraad heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop inwoners die tot nu toe weinig in beeld…

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons