Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

Adviezen

Advies huishoudelijke Hulp toelage

In oktober 2021 gaf de Participatieraad advies aan de gemeente over een voorgenomen wijziging in de Huishoudelijke Hulp Toelage.  Hierin  wordt het belang van inwoners die belast zijn met mantelzorg onder de aandacht gebracht.  Lees meer 2021 oktober ambtelijk advies HHT bonnen

Lees het hele artikel

Advies cliëntevredenheidsonderzoek WMO en jeugd

De gemeente Bronckhorst laat ieder jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder inwoners die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet. De gemeente mag tevreden zijn met de resultaten van dit onderzoek. De Participatieraad heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop inwoners die tot nu toe weinig in beeld…

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons