De Participatieraad bracht eind 2022 gevraagd advies uit over nieuw lokaal gezondheidsbeleid. Hierin leest u onder meer dat de participatieraad wijst op het belang van het werven en behouden van vrijwilligers in het welzijnswerk. Wilt u weten welke adviezen er gegeven zijn. lees dan hier verder :advies nota lokaal gezondheidsbeleid