De participatieraad adviseerde de gemeente regelmatig bijeenkomsten te organiseren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er blijkt veel behoefte bij inwoners om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer: Advies communicatie WMO