Op deze pagina vindt u alle door de Participatieraad uitgebrachte adviezen over de periode 2022 tot en met 2023. Om alle berichten te lezen, gebruik de link “Lees het hele artikel”

2023-01 Clienttevredenheidsonderzoek WMO & Jeugd

2022-12 Advies lokaal gezondheidsbeleid

2022-09 Verordening sociaal domein

2022-08 Ongevraagd advies dorps- en buurthuizen

2022-08 Ambtelijk advies WMO zorg

2022-01 Advies dorps- en buurthuizen

2021-12 Ambtelijk advies klachtenregeling WMO & Jeugdhulp

2021-11 Cliënttevredenheidsonderzoek WMO & Jeugd

2021-08 Advies schuldhulpverlening 2021 – 2025

2021-03 Advies TONK beleidsregels

2021-03 Advies inkoop sociaal domein

2020-07 Advies corona huisbezoeken

2020-01 Op weg naar een dementievriendelijke gemeente

2020 -11 Clienttevredenheidsonderzoek WMO & Jeugd

2020 -08 Advies mantelzorgers

2019-07 Advies beleidskader sociaal domein jeugd