De Participatieraad adviseerde de gemeente over de nieuwe verordening voor het gehele sociaal domein. Hierin staan de wettelijke taken die de gemeente heeft op het sociale vlak. Er zijn voorstellen gedaan om het nog beter leesbaar te maken en de inhoud beter te laten aansluiten. Lees meer: 20220920 advies college verordening sociaal domein.docx (4)