De Participatieraad adviseerde de gemeente over de nieuwe verordening voor het gehele Sociaal Domein. Dit schrijven bevat alle wettelijke taken die de gemeente heeft op sociaal gebied.
Er zijn enkele voorstellen gedaan om de nieuwe tekst nóg beter leesbaar en inhoudelijk passender te maken. Lees meer

2022-09 Verordening sociaal domein