GGZ en verstandelijke beperking.Belangrijk om kennis hierover te delen. Recent toonaangevend wetenschappelijk onderzoek door psychiater J. van Nieuwenhuis (VGGNet) laat zien dat er veel meer patiënten met een licht verstandelijke beperking in de psychiatrie zijn dan gedacht.

Recent toonaangevend wetenschappelijk onderzoek door psychiater J. van Nieuwenhuis (VGGNet)
laat zien dat er veel meer patiënten met een licht verstandelijke beperking in de psychiatrie zijn
dan gedacht. Ook binnen afdelingen van GGNet is deze doelgroep veel groter dan patiënten zonder
licht verstandelijke beperking. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen zodat patiënten
met een licht verstandelijke beperking ook binnen de reguliere GGZ behandeld kunnen worden. Het
scholingsteam van VGGNet biedt daarbij maatwerk aan diverse voorziening binnen de GGZ en
verstandelijk gehandicaptenzorg. Voor meer informatie verwijs ik naar de website: vggnet.nl
VGGNet is een specialistische voorziening voor de behandeling van volwassenen met een ernstige
psychiatrische stoornis die zwakbegaafd zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. Wij
behandelen patiënten met een complexe zorgvraag waarbij een eerdere behandeling in de
specialistische 2e
lijns-GGZ onvoldoende resultaat heeft gehad. VGGNet is een onderdeel van GGNet
en is gevestigd op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis aan de Vordenseweg in Warnsveld.
Daar zijn de klinische open- en gesloten afdelingen, de polikliniek en de 3e
lijns-deeltijd
behandeling gevestigd. De behandeling wordt benaderd vanuit een multidisciplinair team. In het
poliklinische team zitten een psychiater, (GZ-) psycholoog en ambulante werkende disciplines zoals
gespecialiseerd maatschappelijk werk/hbo-verpleegkundigen/GGZ-agogen/Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundigen (SPV). Daarnaast wordt de behandeling ondersteund door therapieën zoals
psychomotorische therapie en beeldende therapie of deelname aan de 3e
lijns-deeltijdbehandeling