De problematiek van mensen met problematische schulden is divers en vaak hardnekkig. De hulp van een beschermingsbewindvoerder die is aangesteld door de rechtbank is dan ook noodzakelijk in vele gevallen. Wat moet de beschermingsbewindvoerder doen…

In de vergadering heeft tijdens ons onderdeel “Kennis op Peil” een bewindvoerder uitleg gegeven over het werk als beschermingsbewindvoerder. De huidige strenge kwaliteitseisen voor bewindvoerders ( sinds 2014) werden benoemd en de jaarlijkse verplichte controles door een accountant en de rechtbank. Aanstelling van de bewindvoerder voor een client wordt gedaan door de rechtbank, betaling ( 18 of 22 uur op jaarbasis ) wordt door de gemeenten gedaan indien de client het zelf niet kan betalen. Door een wetswijziging is het begeleiden van mensen met problematische schulden bij de bewindvoerder komen te liggen waardoor de aantallen mensen onder bewind enorm zijn gestegen.

De problematiek van mensen met problematische schulden is divers en vaak hardnekkig, waardoor samenwerking met andere hulpverleners een must zou moeten zijn, maar wat in de praktijk helaas weinig gebeurd. Aandacht voor de mensen en snel handelen om te zorgen dat de schulden niet verder oplopen is nodig, maar wordt bemoeilijkt door de verschillende logge instanties, als banken en overheden waar regelingen mee getroffen moeten worden. Aan de andere kant denken de schuldenaren dat als men onder bewind komt alles snel geregeld en betaald wordt, maar als er geen geld is kunnen ook zij de rekeningen niet betalen. Dit maakt het werk van een bewindvoerder soms lastig aangezien zij tussen de partijen in staan.