De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit. Veel inwoners krijgen hier direct of via anderen mee te maken. Weet u hoe deze wet is ontstaan?  Welke vormen van zorg vallen wel of niet onder de WMO ? Hoe werkt het aanvragen van ondersteuning ? Lees hier verder WMO voor participatie[1971]