In oktober ging de Participatieraad samen met enthousiaste deskundigen van de Leefbaarheidsalliantie en Stichting Present in gesprek over het thema vrijwilligerswerk. Het is voor de inwoners van onze gemeente belangrijk dat er voldoende vrijwilligers blijven het welzijnsniveau op peil te houden. Ook is het van belang dat vrijwilligers op een goede manier aan het werk kunnen blijven. Wilt u weten wat er voorbij kwam in onze inventarisatie? Notitie themabijeenkomst vrijwilligers[2145]