In oktober 2021 gaf de Participatieraad advies aan de gemeente over een voorgenomen wijziging in de Huishoudelijke Hulp Toelage.  Hierin  wordt het belang van inwoners die belast zijn met mantelzorg onder de aandacht gebracht.  Lees meer 2021 oktober ambtelijk advies HHT bonnen