Onafhankelijk advies door en voor inwoners

  • A+
  • A-

algemeen Participatieraad

Verordening Participatieraad

De Participatieraad heeft tot doel het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle aangelegenheden van beleid inzake het sociaal domein, in het bijzonder de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet betreffende. De Participatieraad richt zich daarbij met name op maatregelen ter versterking van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners in de Bronckhorster samenleving,…

Lees het hele artikel

Oproep

Heeft u als inwoner van de gemeente Bronckhorst een bespreekpunt voor één van onze maandelijkse vergaderingen? Informeer ons